El model


 

CEPE, amb l’aliança exclusiva d’AENOR, lidera l’única especificació de qualitat desenvolupada per certificar polígons empresarials com a garantia de rigor i reconeixement de valor

 


Principals característiques de la marca

Dirigida a qualsevol tipus d’àrea empresarial
Més

Certifica els factors essencials de qualitat
Més

Amb un procés de certificació dinàmic
Més

Assentant el concepte de Territori Intel·ligent

Tota la nova concepció que s’està observant en l’economia s’assenta en un model en constant evolució per entendre i adaptar-se a les necessitats que les ciutats, els clients i la població demanden en tot moment, anticipant-se, en la mesura de les seves possibilitats, a aquests canvis de manera sostenible i eficient, optimitzant els recursos al seu abast.

En aquesta línia, entenent que els polígons han de ser la base d’aquesta economia, ja que són el lloc on s’ubiquen les empreses, CEPE assumeix com a necessari avançar, a través de la Marca Polígon Empresarial de Qualitat, cap al concepte de "territori intel·ligent", de tal manera que s’aconsegueixi que aquests espais de valor s’adaptin també a aquest principi d’evolució ecoeficient i de coneixement adaptatiu constant.

Per a qualsevol entitat implicada en la millora contínua

Justament perquè l'important és poder identificar els polígons empresarials que aporten valor, la marca no limita el tipus d'entitat que la pot sol·licitar.

Des del punt de vista del model, és indiferent que la tramiti una associació d'empresaris o usuaris, una entitat de gestió o de conservació, un ajuntament o una altra administració.

Allò realment important és que es tracti d'una entitat que tingui entre els seus interessos la dinamització i la millora contínua del polígon a certificar, entès en el sentit que hi ha d'haver una activitat diària i una gestió ordenada que es pugui evidenciar al llarg del procés d'auditoria, de manera que es reconegui el seu esforç i dedicació envers el seu territori.

Servei de diagnòstic previ per facilitar la implantació del Model

Com en la implantació de qualsevol altre sistema de qualitat, CEPE és conscient de la necessitat d’abordar un treball intens previ que incideixi en la millora contínua.

En aquesta línia, CEPE posa a la disposició de totes aquelles entitats interessades en la millora dels polígons empresarials un servei de diagnòstic previ, amb la finalitat d'ajudar i aportar el seu coneixement en la gestió i dinamització d'aquests, donant-los suport tècnic presencial i personalitzat que faciliti el procés de millora contínua, d'evolució de la gestió operativa i d'aplicació de les TIC. D'aquesta manera, s’aconseguirà fer propis els principis d'organització i dinamització que facin dels seus polígons espais mereixedors de la marca Polígon Empresarial de Qualitat, tot permetent que el procés de certificació i auditoria sigui més suportable i assumible en esforç i dedicació de recursos.

A més, CEPE té capacitat per aportar un alt valor afegit a través de la seva metodologia i experiència per tal de facilitar la interiorització dels factors, mètodes de treball i compromisos de les parts interessades d’acord amb el Model Polígon Empresarial de Qualitat, i poder, així, disposar de més àrees empresarials enfocades al concepte de "territori intel·ligent" que demanden les seves empreses i ciutadania.