Registre de polígons

Registre de polígons empresarials amb la Marca Polígon Empresarial de Qualitat

Actualment, ja estan iniciant els processos d'auditoria els primers polígons que, a nivell nacional, opten a obtenir la Marca Polígon Empresarial de Qualitat.

En aquesta secció es poden consultar tots els polígons que constin com a autoritzats per utilitzar la marca Polígon Empresarial de Qualitat.

Poligon Industrial de Torrelarragoiti

Entitat representant: Ajuntament de Zamudio (Biscaia)

Data primera emissió: 05/07/2017     Data propera expiració: 05/07/2020


Poligon Industrial de Asegra

Entitat representant: Asociación de Empresarios de Asegra (Granada)

Data primera emissió: 18/09/2017     Data propera expiració: 17/09/2020


Poligon Empresarial Agrela

Entitat representant: Asociación de Empresarios de Agrela (A Coruña)

Data primera emissió: 15/11/2017     Data propera expiració: 14/11/2020


Poligon Bildosola

Entitat representant: Entidad de Conservación Polígono Bildosola AIE (Bizcaia)

Data primera emissió: 15/11/2017     Data propera expiració: 14/11/2020


Poligon Empresarial La Maja

Entitat representant: Agencia de Desarrollo Regional de La Rioja (La Rioja)

Data primera emissió: 15/11/2017     Data propera expiració: 14/11/2020


Poligon Okamika

Entitat representant: Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. (Biscaia)

Data primera emissió: 15/01/2018     Data propera expiració: 14/01/2021


Poligon Argixao

Entitat representant: Usuarios del Polígono Argixao de Zumárraga (Guipuzkoa)

Data primera emissió: 07/06/2018     Data propera expiració: 06/06/2021


Poligon Industrial Son Castelló

Entitat representant: Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA (Mallorca)

Data primera emissió: 04/10/2018     Data propera expiració: 03/10/2021


Poligon Industrial Can Valero

Entitat representant: Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA (Mallorca)

Data primera emissió: 04/10/2018     Data propera expiració: 03/10/2021


Poligon Empresarial Zuatzu

Entitat representant: Beterri - Kostako Industrialdea, S.A. (Guipuzkoa)

Data primera emissió: 19/11/2018     Data propera expiració: 18/11/2021


Polígon Industrial Congost

Entitat representant: Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i Associació de empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp (Barcelona)

Data primera emissió: 23/12/2019     Data propera expiració: 22/12/2022


Poligon Industrial Jordi Camp

Entitat representant: Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i Associació de empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp (Barcelona)

Data primera emissió: 23/12/2019     Data propera expiració: 22/12/2022


Poligon Industrial Coll de la Manya

Entitat representant: Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i Associació de empresaris i propietaris del polígon industrial Coll de la Manya (Barcelona)

Data primera emissió: 23/12/2019     Data propera expiració: 22/12/2022