Agiriak

Erreferentziazko agiriak

Kalitatezko Industrialdea marka ezagutarazteko eta lortzen laguntzeko, honako agiri hauek aurkezten dira

Ziurtagiria eskatzeko formularioa

Oharra: Ziurtagiria eskatzeko, eskaera hau bete beharko da (enpresaldeko, bat) eta mezu elektroniko bidez bidali calidad@poligonoscepe.org helbidera

 


Egiaztatzeari buruzko Araudi Orokorra

Agiri hau ezinbestean bete behar dute erakunde eskatzaileek; izan ere, CEPEk “Kalitatezko Industrialdea” kalitate-markaren erabilera-lizentzia emateko, mantentzeko eta baliogabetzeko araudiak ezartzen ditu. (Ver.1)

 


Kalitate-marka lortzeko betekizunak

Agiri honetan jasotzen dira enpresalde batek bete behar dituen betekizunak. Hori hala dela ikuskatze-prozesu baten bitartez frogatu beharko da. Hala lortuko da Kalitatezko Industrialdea marka (Ver. 04)


Check-list fitxategia, in situ egingo den auditoretzaren aldez aurreko fasea

Check list laguntza-fitxategia, erakunde eskatzaileak kalitate-marka lortzeari dagokionez egiaztatu behar dituen alderdi nagusiak biltzen dituena, erakundeak auditoretzari aurre egiteko erreferentzia eta prestakuntza gisa izan dezan.


Kalitate-marka aurkezteko liburuxka

CEPEk argitalpen hau egin du, Kalitatezko Enpresa Poligonoa markaren aurkezpen labur gisa