Documentación

Documentación de referencia

Para difundir e facilitar o acceso á Marca Polígono Empresarial de Calidade, a continuación preséntanse os seguintes documentos

Formulario de solicitude de certificación

Solicitude para tramitar a certificación ante CEPE da marca Polígono Empresarial de Calidade

Nota: Para solicitar a certificación deberá enviarse cuberta esta solicitude (unha por polígono) e enviala por correo electrónico á dirección calidad@poligonoscepe.org


Reglamento xeral de Certificación

Este documento, de obrigatoria aceptación por parte das entidades solicitantes, establece as regras aplicadas por CEPE para a concesión, mantemento e extinción da licenza de uso da marca de calidade "Polígono Empresarial de Calidade" (Ver. 1)


Requisitos para a obtención da marca de calidade

Neste documento se recolle o conxunto de requisitos que un polígono empresarial debe cumprir e evidenciar a través dun proceso de auditoría para obtener a marca Polígono Empresarial de Calidade (Ver. 04)


Ficheiro Check-list fase previa á auditoría in-situ

Ficheiro check-list de apoio cos principais aspectos a verificar pola entidade solicitante en relación cos requirimentos para a obtención da marca de calidade, co obxecto de servir á entidade como referencia e preparación previa para afrontar a visita de auditoría e facilitar o seu desenvolvemento


Folleto de presentación da marca de calidade

CEPE ten realizado esta publicación como breve presentación introductoria da Marca Polígono Empresarial de Calidade