Rexistro de polígonos

Rexistro de polígonos empresariais coa Marca Polígono Empresarial de Calidade

Actualmente, disponse xa dos primeiros polígonos que, a nivel nacional, obtiveron a marca Polígono Empresarial de Calidade.

Nesta sección se poden consultar todos os polígonos que constan como autorizados para utilizar a marca Polígono Empresarial de Calidade.

Polígono Industrial de Torrelarragoiti

Entidade representante: Concello de Zamudio (Vizcaia)

Data de primeira emisión: 05/07/2017     Data de próxima expiración: 05/07/2020


Polígono Industrial de Asegra

Entidade representante: Asociación de Empresarios de Asegra (Granada)

Data de primeira emisión: 18/09/2017     Data de próxima expiración: 17/09/2020


Parque Empresarial Agrela

Entidade representante: Asociación de Empresarios de Agrela (A Coruña)

Data de primeira emisión: 15/11/2017     Data de próxima expiración: 14/11/2020


Polígono Bildosola

Entidade representante: Entidade de conservación Polígono Bildosola (Vizcaia)

Data de primeira emisión: 15/11/2017     Data de próxima expiración: 14/11/2020


Parque empresarial La Maja

Entidade representante: Axencia de Desenvolvemento Rexional de A Rioxa (A Rioxa)

Data de primeira emisión: 15/11/2017     Data de próxima expiración: 14/11/2020


Polígono Okamika

Entidade representante: Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. (Vizcaia)

Data de primeira emisión: 15/01/2018     Data de próxima expiración: 14/01/2021


Polígono Argixao

Entidade representante: Usuarios del Polígono Argixao de Zumárraga (Guipuzkoa)

Data de primeira emisión: 07/06/2018     Data de próxima expiración: 06/06/2021


Polígono Son Castelló

Entidade representante: Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA (Mallorca)

Data de primeira emisión: 04/10/2018     Data de próxima expiración: 03/10/2021


Polígono Can Valero

Entidade representante: Asociación de Industriales de Mallorca - ASIMA (Mallorca)

Data de primeira emisión: 04/10/2018     Data de próxima expiración: 03/10/2021


Zuatzu Parque Empresarial

Entidade representante: Beterri - Kostako Industrialdea, S.A. (Guipuzkoa)

Data de primeira emisión: 19/11/2018     Data de próxima expiración: 18/11/2021


Polígono Industrial Congost

Entidade representante: Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) e Associació de empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp (Barcelona)

Data de primeira emisión: 23/12/2019     Data de próxima expiración: 22/12/2022


Polígono Industrial Jordi Camp

Entidade representante: Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) e Associació de empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp (Barcelona)

Data de primeira emisión: 23/12/2019     Data de próxima expiración: 22/12/2022


Polígono Industrial Coll de la Manya

Entidade representante: Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) e Associació de empresaris i propietaris del polígon industrial Coll de la Manya (Barcelona)

Data de primeira emisión: 23/12/2019     Data de próxima expiración: 22/12/2022